KURUMSAL

İmar uygulaması, kentsel dönüşüm ve tasarım projeleri ile bunlarla ilgili hukuki çalışmalar, yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve bunların araziye uygulanması, uydudan yararlanarak konum belirleme, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik haritaların üretimi, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanları ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi hizmetleri şirketin faaliyet konularıdır.

Yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal bilgilerin üretimi amacıyla;

Müşteri memnuniyetini temel alan hizmetler sağlamak, hızlı, doğru ve hatasız çalışma prensipleriyle hareket ederek müşterilerimizle güvene dayalı uzun süreli ve kalıcı ilişkiler sürdürmek, yurt içi ve yurt dışı projelerde beklenti ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kaliteli hizmet sunmak hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

  • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, haritacılık ilkeleri doğrultusunda ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden daha büyük projelere imza atmak,
  • Faaliyette bulunduğumuz alanlarda günümüz zengin ekipmanları ve tecrübeli personelimiz ile sektördeki adımızı daha ileriye götürmek,
  • Harita, kadastro ve bilgi sistemlerindeki yenilik ve gelişmeleri takip etmektedir.

Misyonumuz

  • Çevreye duyarlı, kaliteli, teknoloji ve bilgiyi başarılı ve tecrübeli insan kaynakları ile etkin ve verimli şekilde kullanarak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini yükseltmek,
  • Haritacılık ilkeleri ve mühendislik etiğine bağlı kalarak, verdiğimiz kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamak,
  • Kalite ve iş güvenliğinden ödün vermeden yasal mevzuat çerçevesinde sürekli büyüme sağlamak,.
  • İtinalı, özverili ve düzenli çalışarak tam, doğru, zamanında ve mevzuata uygun olarak projeleri sonuçlandırmaktır.