Danışmanlık

Bir ülkenin kalkınmasında mesleğimizin öneminin farkındayız. Artık Haritacılık denince sadece şehirlerin imar planlarına, yol projelerine altlık değil artık bir ülkenin tüm topraklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi milli ekonomi açısından çok önemlidir. Bunun için mesleğimiz tüm doğal kaynakların en iyi kullanılması için önce devreye girmelidir.

Artık dünyamızda ve ülkemizde su kaynakları en iyi şekilde kullanılmalı. Maliyeti en düşük olacak şekilde uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Bütün bunların temelinde iyi bir Jeodezi ve Fotoğrametri hizmeti ve hukukundan geçtiğini biliyor ve bu doğrultuda inşallah en iyi kalitenin artacağına inanıyoruz.